Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 34800 lm, 255 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401699406
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454015600