Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 34400 lm, 255 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401698306
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454026200