Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 31000 lm, 230 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401696206
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454031600