Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 31300 lm, 230 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401696006
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454033000