Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 31300 lm, 230 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401695906
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454034700