Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 30700 lm, 230 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401695706
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454036100