Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 26900 lm, 200 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401691306
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452445300