Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 27200 lm, 200 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401691106
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452446000