Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 27100 lm, 200 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401691006
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454040800