Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 27400 lm, 200 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401690906
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454041500