Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 20200 lm, 150 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401689506
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454043900