Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 20300 lm, 150 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401689206
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454046000