Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 20600 lm, 120 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401689006
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454048400