Đèn Tango G4 LED Flood

BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 16100 lm, 120 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401687606
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454049100