Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 13300 lm, 100 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401683606
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452442200