Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 13500 lm, 100 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401683506 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951452444600