Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 13400 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401683306
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454051400