Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 13600 lm, 100 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401683206
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454052100