Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 9100 lm, 70 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401681706 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454053800