Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 9200 lm, 70 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401681206
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454058300