Đèn Tango G4 LED Flood

BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 6800 lm, 50 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401679506
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454060600