Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 38400 lm, 300 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401607907
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454062000