Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 51700 lm, 380 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401607107
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454068200