Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 52200 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401607007
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454069900