Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 47700 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401606807
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454071200