Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 51700 lm, 380 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401606607
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454073600