Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 46500 lm, 345 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401604107
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454080400