Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 43000 lm, 345 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401603807
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454083500