Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 46000 lm, 345 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401603707
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454084200