Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 38200 lm, 305 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401601807
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454089700