Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 41300 lm, 305 W, 757 ánh sáng trắng mát, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401601507
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454092700