Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 41800 lm, 305 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401601307 Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454094100