Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 38200 lm, 305 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401601207
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454095800