Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 40900 lm, 305 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401601107
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454096500