Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 41300 lm, 305 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401601007
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454097200