Đèn Tango G4 LED Flood

BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM

Mô tả sản phẩm

Đèn Tango G4 LED Flood, 41300 lm, 305 W, 740 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401600907
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454098900