SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED240/CW PSU 200W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright G3 LED Floodlight, 24000 lm, 200 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401868286 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973245299