SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED180/CW PSU 150W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright G3 LED Floodlight, 18000 lm, 150 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401867286 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973246999