SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED120/CW PSU 100W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright G3 LED Floodlight, 12000 lm, 100 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401866286
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973247699