SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED84/CW PSU 70W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright G3 LED Floodlight, 8400 lm, 70 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401865286
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973248399