SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED60/CW PSU 50W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright G3 LED Floodlight, 6000 lm, 50 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401864286 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973249099