SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED36/CW PSU 30W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

SmartBright G3 LED Floodlight, 3600 lm, 30 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401863286 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973250699