SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED24/CW PSU 20W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

2400 lm, 20 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401862286
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973251399