SmartBright G3 LED Floodlight

BVP151 LED12/CW PSU 10W SWB G3 GM

Mô tả sản phẩm

1200 lm, 10 W, 865 ánh sáng ban ngày mát, 110°, Cấp an toàn I, Giá neo

Mã đơn hàng: 911401861286
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016973252099