ActiStar

BVP631 LED983/857 820W NB 1-10V

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 98300 lm, 820 W, 857 ánh sáng ban ngày, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401616708
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198264400