ActiStar

BVP632 LED866/957 820W S6

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 86600 lm, 820 W, 957 ánh sáng trắng mát, tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI…), Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401616508
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198265100