ActiStar

BVP631 LED898/857 750W NB FP

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 89800 lm, 750 W, 857 ánh sáng ban ngày, DALI, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401616208
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198260600