ActiStar

BVP631 LED718/857 600W NB FP

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 71800 lm, 600 W, 857 ánh sáng ban ngày, DALI, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401616108
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198252100