ActiStar

BVP631 LED1023/757 820W DX10 1-10V

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 102300 lm, 820 W, 757 ánh sáng trắng mát, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401616008
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198255200