ActiStar

BVP631 LED934/757 750W DX10 1-10V

Mô tả sản phẩm

ActiStar, 93400 lm, 750 W, 757 ánh sáng trắng mát, Tương tự, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401615908
Mã đơn hàng đầy đủ: 692234198269900